Przemysł Przyszłości – przekrojowy, inspirujący i praktyczny warsztat dla menadżerów przedsiębiorstw

Program warsztatów i linki do formularzy zapisu:
http://alnea.pl/szkolenia/

Zapisz się

Aktualności

ALNEA / Regionalne Centrum Kompetencji Przemysłu Przyszłości

Regionalne Centrum Kompetencji Przemysłu Przyszłości

Poseł Krzysztof Jurgiel poparł inicjatywę utworzenia Regionalnego Centrum Kompetencji Przemysłu Przyszłości i zadeklarował dołożenia wszelkich starań dla powołania nowatorskiego programu ramowego skierowanego do krajów, które są na początku implementacji nowych technologii – INoFUT.

„Naszym zadaniem jest po pierwsze aby utworzyć wspólne Centrum Kompetencji Przemysłu Przyszłości i o to będę apelował do Pami Minister Emilewicz, żeby takie centrum jak najszybciej powstało. Przewiduje możliwość utworzenia centrum ustawa – Fundacja Przemysłu Przyszłości, która powstaje. I to jest jedno ważne zadanie. Drugie zadanie, to aby regiony zapóźnione Europy, w tym Województwo Warmińsko-Mazurskie i Podlaskie mogły pozyskać środki z programu Horyzont Europa, w którym przeznaczane są środki na przemysł 4.0. Tutaj będę chciał abyśmy wystąpili o program częściowy, w którym będą przewidziane środki dla państw, które są w tzw. tyle zakładania i wspierania innowacji (…)”. – Komentował Poseł Krzysztof Jurgiel.

Wydarzenie było kontynuacją pilotażowego programu realizowanego przez firmy Alnea, White Hill i D-Tech na rzecz Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii, tzw. Regionalnego Centrum Kompetencji Przemysłu Przyszłości. Pilotaż polegał na uruchomieniu zaawansowanej technologicznie linii produkcyjnej, tzw. demonstratora w systemie rozproszonym oraz na wykonaniu szeregu szkoleń z zakresu nowych technologii produkcyjnych. Regionalne Centrum Kompetencji Przemysłu Przyszłości.

Celem wizyty gości w siedzibie Alnea było przybliżenie zagadnień z zakresu automatyzacji procesów produkcji oraz uprawy roślin, jak również integracja wspólnych działań przedstawicieli Warmińsko-Mazurskiego i Podlaskiego przemysłu. Jak się wydaje istnieją olbrzymie szanse aby Regionalne Centrum Kompetencji Przemysłu Przyszłości docelowo stało się programem ogólnopolskim.

Nowe technologie przyszłością naszego regionu

Krzysztof Jurgiel Poseł na Sejm VIII kadencji, stwierdził, że z wielkim zadowoleniem obserwuje działania takich firm, jak Alnea, White Hill i D-Tech – młodych, prężnych, ukierunkowanych na ciągły rozwój i powiększających zatrudnienie w naszym regionie. Podkreślił, że zadaniem władz państwowych jest wspieranie takich inicjatyw, które gwarantują Polsce szybki rozwój gospodarczy i wiążący się z tym wzrost poziomu życia Polaków.

Dlatego zadeklarował podjęcie wszelkich możliwych działań dążących w tym kierunku. Pierwszym kierunkiem będzie walka o zrównoważony rozwój, a więc o wyrównanie szans rozwojowych dla Polski, i innych krajów Europy Środkowo-Wschodniej. To samo dotyczy Warmii, Mazur, Powiśla i Podlasia. To są regiony, które wymagają szczególnej opieki i wsparcia zarówno władz krajowych, jak również europejskich.

W trakcie konferencji Prezes Grupy Alnea Krzysztof Kamiński przedstawił dane świadczące o fakcie, że sztandarowy program Komisji Europejskiej „Horyzont 2020”, w którym ulokowano olbrzymie środki w wysokości 80 miliardów Euro, nie spełnia wszystkich oczekiwań. Zarówno pod kątem rozwoju europejskiego przemysłu, jak również pod kątem wyrównywania szans rozwojowych. Kraje biedniejsze i słabiej rozwinięte są niedoinwestowane i zamiast wyrównywania poziomów rozwoju, mamy do czynienia z pogłębianiem się różnic.

„Cieszy mnie fakt, że Alnea po raz kolejny jest wskazywana jako wzór nie tylko w naszym województwie, ale również wyróżnia się na arenie ogólnopolskiej. Również zauważam, że Polska może krok po kroku zmieniać swoje oblicze i skuteczniej implementować nowe technologie. INDUSTRY OF THE FUTURE (przemysł przyszłości) promuje zwiększenie efektywności, elastyczności, zmniejszenie zaangażowania pracownika w realną produkcję, a w zamian stworzenie wysoko płatnych miejsc pracy w nadzorze produkcji, sterowaniu produkcją, konstruowaniu i produkowaniu zaawansowanych technologicznie maszyn i urządzeń dla przemysłu. Nowe podejście w postaci podprogramu INoFUT powinno być skierowane szczególnie do krajów zapóźnionych technologicznie, takich jak Polska, Litwa, Łotwa, Rumunia, czy Bułgaria, a więc krajów Europy Środkowo-Wschodniej. Wiem, że takie podejście będzie skuteczne, gdyż od lat wprowadzam je w swojej firmie zatrudniając ludzi kreatywnych, wykwalifikowanych, proaktywnych i twórczych, którzy każdego dnia zmieniają polskie firmy produkcyjne”. – Krzysztof Kamiński Prezes Grupy Alnea

Dlatego Minister Krzysztof Jurgiel kandydat do Europarlamentu zadeklarował, że jest zwolennikiem nowatorskiego podejścia i koncepcji INoFUT. Tylko firmy zaawansowane technologicznie, mogą przyspieszyć rozwój europejskiej gospodarki i zniwelować zapóźnienie wobec krajów zachodnich.

Jednym z nadrzędnych celów Krzysztofa Jurgiela ma być wspieranie nowych technologii, rodzimych odkrywców i twórców posiadających patenty czy naukowców prowadzących badania dla firm produkcyjnych i gospodarstw rolnych. Poseł wyraził także przekonanie, że konieczne jest głośne wspieranie polskiej gospodarki opartej na nowych technologiach, a w szczególności najbiedniejszych regionów Polski, jakimi są Podlasie, Warmia, Mazury i Powiśle. W tym celu zamierza wspierać nasze regiony w pozyskiwaniu takich inicjatyw, jak Regionalne Centra Kompetencji Przemysłu Przyszłości. Polityk zadeklarował, że pomysł może liczyć na jego szerokie poparcie.

Regionalne Centrum Kompetencji Przemysłu Przyszłości

Jednocześnie spotkanie poprzedziło II Konferencję Specjalistyczną „Automatyzacja i Robotyzacja Przemysłu”, która odbędzie się 13 czerwca 2019 roku w Olsztyńskim Parku Naukowo-Technologicznym. Warto przypomnieć, że dzień wcześniej, 12 czerwca 2019 r. odbędzie się dzień otwarty, kiedy każdy chętny będzie mógł bezpłatnie obejrzeć pokazy robotów i zapoznać się z nowinkami przemysłu 4.0. Zapraszamy serdecznie uczniów, szkoły, rodziny z dziećmi i wszystkich entuzjastów nowych technologii.

Przygotujemy dla Ciebie stanowisko automatyczne, półautomatyczne, zrobotyzowaną linię produkcyjną
napisz do nas jak najszybciej: biuro@alnea.pl

UDOSTĘPNIJ

pozostałe aktualniości

nasi partnerzy