Przemysł Przyszłości – przekrojowy, inspirujący i praktyczny warsztat dla menadżerów przedsiębiorstw

Program warsztatów i linki do formularzy zapisu:
http://alnea.pl/szkolenia/

Zapisz się

OFERTA

ALNEA / OFERTA

Wartość projektu  8.565.237,24 zł

Wkład Funduszy Europejskich 6.249.902,77 zł

 

Firma ALNEA Sp. z o.o. otrzymała dofinansowanie z Narodowego Centrum Badań i Rozwoju na realizację projektu p.t.: „Automatyczny system optycznego pozycjonowania w przestrzeni antropomorficznych robotów przemysłowych„, w ramach Działania 1.1, Poddziałania: Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa.
Projekt ma na celu stworzenie systemu składającego się z detektora 3D, kontrolera oraz specjalistycznego oprogramowania.

 

 

 

Oko dla przemysłowego robota

Cały system w połączeniu z robotem 6 osiowym antropomorficznym ma realizować samouczące się narzędzie w postaci przemysłowego robota.
W efekcie ma powstać produkt w postaci robota przemysłowego z jedną z wybranych technologii który nie będzie już programowany w klasyczny sposób a jedynie konfigurowany przez inżyniera technologa lub operatora. Robot sam odnajdzie detal w przestrzeni roboczej i wykona na nim operację według wybranej technologii.

1 etap projektu badawczo-rozwojowego

Etap nr 1

Badania przemysłowe związane z opracowaniem technologii optycznej weryfikacji położenia detalu, narzędzia oraz przestrzeni roboczej. Badania przemysłowe związane z analizą technologicznej możliwości integracji komponentów dostępnych na rynku standardowych rozwiązań z opracowanymi wewnętrznie założeniami i kierunkami prowadzenia prac.

Badania przemysłowe związane z weryfikacją powtarzalności pomiarów w różnych środowiskach i przy różnym oświetleniu zewnętrznym. W szczególności: określenie rodzaju i ilości sensorów, ich sposobu montażu, doświetlenia, sposobu mocowania podzespołów, akwizycji obrazu, obróbki obrazu. Etap 1 będzie także zawierał w sobie zbudowanie zespołu badawczego, zgromadzenie niezbędnych zasobów materiałowych oraz aparatury naukowo-badawczej i badanie czystości patentowej analizowanych rozwiązań.

 

Etap 2

Etap nr 2

Badania przemysłowe związane z opracowaniem uniwersalnej technologii wymiany danych pomiędzy kontrolerami robotów Mitsubishi opartych o sterownik PLC i robotów KUKA, opartych o platformę pracującą na Windows CE, a sensoryką. Badania przemysłowe związane z opracowaniem algorytmu sprzężenia zwrotnego realizującego funkcje pozycjonowania ramienia robota na podstawie parametrów przestrzennych, uzyskanych z głowicy pomiarowej.

Zweryfikowanie rozwiązania opracowanego na Etapie 1 i w obecnym etapie 2 pod kątem: szybkości, powtarzalności i dokładności systemu pozycjonowania zintegrowanego z robotami, zweryfikowanie stabilności i szybkości pracy systemu przesyłania danych.

Etap 3

Etap nr 3

Etap 3 –  Badania przemysłowe związane z opracowaniem i implementacją platformy integracji systemów opracowanych w Etapie I i Etapie II fazy badań przemysłowych. W wyniku tych prac ma zostać opracowana technologia integracji komponentów systemu z oprogramowaniem wspomagającym procesy obliczeniowe i zarządcze (interfejs użytkownika) , w szczególności: opracowanie projektu kontrolera, opracowanie metody i standardu komunikacji kontrolera, sensoryki i robota, opracowanie interfejsu użytkownika, opracowanie metody skanowania obiektów 3D, opracowanie wydajnych oraz skutecznych algorytmów dopasowywania 3D. Badanie przemysłowe związane z opracowaniem algorytmu odnajdowania elementów 3D pobranych z plików znanych aplikacji projektowania 3D, przetwarzaniem danych wirtualnych i synchronizowaniem z parametrami uzyskanymi z systemu optycznego.

Etap 4

Etap nr 4

Etap 4 rozwojowy – zintegrowanie systemu z aplikacjami realizującymi procesy produkcyjne – lutowania, wkręcania, aplikowania klejów i smarów. Wykonanie próbnych stanowisk skręcania, lutowania, aplikowania kleju oraz montażu podzespołów. Zweryfikowanie elastyczności rozwiązania na różnych produktach z obszaru elektroniki produkowanych przez firmę ALNEA (kontroler BMS, kontroler ZEUS) oraz klientów firmy ALNEA (cewki, kontrolery oraz podzespoły elektroniczne).

UDOSTĘPNIJ

aktualności

Zostań uczestnikiem Konferencji AiR!

Zostań uczestnikiem Konferencji AiR!

Dołącz do grona uczestników III Konferencji AiR – to największe wydarzenie w Północno-Wschodniej Polsce!

POZNAJ ALNEA

ALNEA znana jest z procesów automatyzacji i robotyzacji, systemów kontroli wizyjnej czy złożonych stanowisk półautomatycznych i testerów. Okazało się jednak, że zapotrzebowanie rynku zwiększa się nieustannie, dlatego firma kreuje coraz bardziej skomplikowane i rozbudowane projekty linii produkcyjnych na zamówienie. Zupełną nowością są wizualizacje Virtual Reality – klient może obejrzeć własną linię produkcyjną z robotami przemysłowymi w przestrzeni wirtualnej, zająć miejsce przy określonym stanowisku roboczym i sprawdzić czy zaproponowane rozwiązania są optymalne…

ostatnio na blogu

Przyjedź na Konferencję Automatyzacja i Robotyzacja Przemysłu

Chyba Cię nie zabraknie na Konferencji AiR?

Przyjedź na Konferencję Automatyzacja i Robotyzacja Przemysłu

nasi partnerzy