Przemysł Przyszłości – przekrojowy, inspirujący i praktyczny warsztat dla menadżerów przedsiębiorstw

Program warsztatów i linki do formularzy zapisu:
http://alnea.pl/szkolenia/

Zapisz się

Tag Archives: Sebastian Rynkiewicz


Konferencja AiR – administracja, nauka i biznes

Konferencja Automatyzacja i Robotyzacja Przemysłu, która odbyła w dniach się 5-6 października to nie tylko szansa na nowe kontakty biznesowe. Wydarzenie gromadzi firmy produkcyjne, technologiczne i instytucje otoczenia biznesu, a wyjątkowa atmosfera składania do rozpoczęcia współpracy. Promocja firm regionu jest misją Konferencji. Konferencja AiR –  administracja, nauka i biznes – wszyscy spotykają się w jednym miejscu aby rozmawiać o przyszłości regionu.

 

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

W tym roku piąta edycja odbyła się  gościnnych murach UWM – na Wydziale Matematyki i Informatyki. Połączenie nauki i Przemysłu 4.0 przypadło wielu osobom do gustu. A tak wypowiadał się Rektor UWM w Olsztynie – prof. dr hab. Jerzy Andrzej Przyborowski.

Możliwości rozwoju regionu

Możliwości rozwoju regionu omówił Starosta Olsztyński – Andrzej Abako. Powiat ma duży potencjał rozwoju, jednak wiele trzeba jeszcze zrobić aby podnieść poziom życia ludzi na terenie powiatu.

Warmińsko-Mazurska Specjalna Strefa Ekonomiczna

Warmińsko-Mazurska Specjalna Strefa Ekonomiczna jest od lat partnerem Konferencji AiR. Wiceprezes WMSSE – Grzegorz Kłoczko opowiada o wsparciu firm z województwa warmińsko-mazurskiego.

Bank Gospodarstwa Krajowego

Bank Gospodarstwa Krajowego jest bardzo aktywny w naszym województwie. Rafał Maciejewski w wywiadzie dotyczącym wsparcia sektora MŚP.

Ideę klasteringu od pierwszej edycji promuje Klaster Obróbki Metali. Prezes KOM – Sebastian Rynkiewicz o tym jak firmy mogą łagodzić skutki kryzysu.

Alnea dla przedsiębiorców

Alnea dla przedsiębiorców przygotowuje wydarzenia mające na celu szerzenie idei zrównoważonej automatyzacji. Pomysłodawca i współtwórca Konferencji AiR Krzysztof Kamiński o współpracy i networkingu czyli administracja, nauka i biznes dla rozwoju regionu.

Jeżeli chciałbyś dowiedzieć się więcej o automatyzacji i robotyzacji
napisz do nas jak najszybciej: biuro@alnea.pl

UDOSTĘPNIJ

pozostałe z bloga

nasi partnerzy

Kompetencje Klastra Obróbki Metali

Klaster Obróbki Metali (KOM) jest inicjatywą Centrum Promocji Innowacji i Rozwoju, która zrzesza ponad 110 przedsiębiorstw działających w branży metalowej w zakresie usług, produkcji i handlu, a także 20 partnerów strategicznych: uczelnie, instytucje otoczenia biznesu oraz władze samorządowe. Wśród członków klastra są krajowi i światowi liderzy tej branży, o dużym potencjale innowacyjnym rozwoju. Inicjatywa jest grupą otwartą, do której mogą przystąpić firmy i organizacje działające w branży metalowej.

 

Klaster Obróbki Metali od 2015 roku posiada status Krajowego Klastra Kluczowego, był recertyfikowany dwukrotnie: w 2018 roku oraz w 2021 roku. Misją klastra jest inspiracja do zmian, żeby rozwijać i łączyć potencjały.

 

 

–  Pomoc w skutecznym pozyskaniu funduszy pomocowych na rozwój firm (możliwość uzyskania dodatkowej punktacji w ocenie projektów dla członków Krajowego Klastra Kluczowego; doradztwo, wyszukiwanie i dopasowywanie źródeł finansowania do potrzeb firmy, przygotowywanie wniosków aplikacyjnych, rozliczanie projektów)

 

Kooperacja i podwykonawstwo (otrzymywanie zapytań ofertowych zarówno wewnątrz klastra jak i od zewnętrznych podmiotów, tworzenie konsorcjów do realizacji zleceń)

 

– Grupy zaawansowanej współpracy (GZW) (udział w forach, spotkaniach wymiany wiedzy eksperckiej oraz specjalistycznej w obszarach: digitalizacji, internacjonalizacji, technologii, marketingu i HR)

 

– Marketing kooperacyjny

 

– Wizyty studyjne w firmach (organizacja spotkań u wyselekcjonowanych partnerów technologicznych, możliwość zapoznania się z parkami technologicznymi firm)

 

– Korzystanie z pakietu grup zakupowych (dostęp do raportów handlowych wywiadowni gospodarczej)

 

– Lobbing na rzecz firm członkowskich na szczeblu regionalnym i krajowym

 

– Udział w kolektywnych wystąpieniach firm klastrowych

 

– Efekt skali w zakresie udziału w forach, kongresach, konferencjach naukowych zarówno krajowych jak i zagranicznych

 

– Organizowanie eventów (śniadania biznesowe, śniadania z funduszami, Walne Zgromadzenie Członków Klastra – 2 razy w roku, targi pracy, działania CSR)

 

– Współpraca z instytucjami otoczenia biznesu oraz B+R

 

– Profesjonalne doradztwo obszarów rozwojowych z udziałem doświadczenia eksperckiego firm członkowskich oraz niezależnych specjalistów

 

Zapraszamy do współpracy: Sylwia Król e-mail: s.krol@metalklaster.pl tel: 790 110 004

Zgłoś się jako partner Konferencji lub sponsor Studenckich Mistrzostw Automatyków: magdalena.kaminska@alnea.pl

UDOSTĘPNIJ

pozostałe aktualności

nasi partnerzy

Internacjonalizacja w klasteringu. Praktyczne zalety klastrów – Sebastian Rynkiewicz, Klaster Obróbki Metali

Klastering  rozwija się już od  ponad 30lat. Klaster jest grupą przedsiębiorstw bliskich geograficznie, pochodzących z jednego regionu. Firmy mogą obejmować jedną dziedzinę jak  Klaster Obróbki Metali lub wiele różnych. Cechuje je WSPÓŁPRACA. Mimo, że często konkurują ze sobą, potrafią się wspierać i tworzą nową jakość.

Przynależność do Klastra

Przynależność do Klastra daje wiele możliwości skupionych w nim firm. Wsparcie obejmuje

– możliwość wyjazdu na targi lub partycypacja w stoisku Klastra oraz opiekę związaną z wyjazdem

– partycypacja w projektach,

– szkolenia

– promocja w regionie

 

 

Internacjonalizacja

Jednym z ważniejszych projektów w Klastrze Obróbki Metali jest internacjonalizacja. Jest to między innymi wsparcie dla firm, które chcą wejść na zagraniczne rynki ze swoimi produktami.

Zasady 5Z

Współpraca z firmami regionu zaowocowała zbudowaniem wzajemnego zaufania i wsparcia. Wypracowane prodcedury zaowocowały powstaniem zasad skutecznego rozwoju sukcesu eksportu – zasady 5Z. Zasady te obejmują różne czynniki
– Zasoby – kadrowe, finansowe, produkcyjne, poziom technologiczny i doświadczenie/konkurencyjność
– Zróżnicowanie – dywersyfikacja rynków, sektorów, zmniejszenie ryzyka, bezpieczeństwo, szukanie nisz sektorowych i geograficznych
– Zdolność do adaptacji – szybkość reakcji, rynek nie lubi pustki i stagnacji, COVID
– Zasady dostępu i operowania na rynku
– Zdolność finansowania – ekspansji rynkowej, produktów kierowanych na rynki międzynarodowe, z funduszy własnych lub pomocowych,

Wywiad z Sebstianem Rynkiewiczem o Klasteringu

Dziękujemy Klastrowi Obróbki Metali za wsparcie Konferencji i przedsiębiorstw regionu

 

Więcej na stronie Klastra Obróbki Metali

Przygotujemy dla Ciebie stanowisko automatyczne, półautomatyczne, zrobotyzowaną linię produkcyjną
napisz do nas jak najszybciej: biuro@alnea.pl

UDOSTĘPNIJ

pozostałe aktualności

nasi partnerzy