Przemysł Przyszłości – przekrojowy, inspirujący i praktyczny warsztat dla menadżerów przedsiębiorstw

Program warsztatów i linki do formularzy zapisu:
http://alnea.pl/szkolenia/

Zapisz się

Tag Archives: pomoc dla firm


Kompetencje Klastra Obróbki Metali

Klaster Obróbki Metali (KOM) jest inicjatywą Centrum Promocji Innowacji i Rozwoju, która zrzesza ponad 110 przedsiębiorstw działających w branży metalowej w zakresie usług, produkcji i handlu, a także 20 partnerów strategicznych: uczelnie, instytucje otoczenia biznesu oraz władze samorządowe. Wśród członków klastra są krajowi i światowi liderzy tej branży, o dużym potencjale innowacyjnym rozwoju. Inicjatywa jest grupą otwartą, do której mogą przystąpić firmy i organizacje działające w branży metalowej.

 

Klaster Obróbki Metali od 2015 roku posiada status Krajowego Klastra Kluczowego, był recertyfikowany dwukrotnie: w 2018 roku oraz w 2021 roku. Misją klastra jest inspiracja do zmian, żeby rozwijać i łączyć potencjały.

 

 

–  Pomoc w skutecznym pozyskaniu funduszy pomocowych na rozwój firm (możliwość uzyskania dodatkowej punktacji w ocenie projektów dla członków Krajowego Klastra Kluczowego; doradztwo, wyszukiwanie i dopasowywanie źródeł finansowania do potrzeb firmy, przygotowywanie wniosków aplikacyjnych, rozliczanie projektów)

 

Kooperacja i podwykonawstwo (otrzymywanie zapytań ofertowych zarówno wewnątrz klastra jak i od zewnętrznych podmiotów, tworzenie konsorcjów do realizacji zleceń)

 

– Grupy zaawansowanej współpracy (GZW) (udział w forach, spotkaniach wymiany wiedzy eksperckiej oraz specjalistycznej w obszarach: digitalizacji, internacjonalizacji, technologii, marketingu i HR)

 

– Marketing kooperacyjny

 

– Wizyty studyjne w firmach (organizacja spotkań u wyselekcjonowanych partnerów technologicznych, możliwość zapoznania się z parkami technologicznymi firm)

 

– Korzystanie z pakietu grup zakupowych (dostęp do raportów handlowych wywiadowni gospodarczej)

 

– Lobbing na rzecz firm członkowskich na szczeblu regionalnym i krajowym

 

– Udział w kolektywnych wystąpieniach firm klastrowych

 

– Efekt skali w zakresie udziału w forach, kongresach, konferencjach naukowych zarówno krajowych jak i zagranicznych

 

– Organizowanie eventów (śniadania biznesowe, śniadania z funduszami, Walne Zgromadzenie Członków Klastra – 2 razy w roku, targi pracy, działania CSR)

 

– Współpraca z instytucjami otoczenia biznesu oraz B+R

 

– Profesjonalne doradztwo obszarów rozwojowych z udziałem doświadczenia eksperckiego firm członkowskich oraz niezależnych specjalistów

 

Zapraszamy do współpracy: Sylwia Król e-mail: s.krol@metalklaster.pl tel: 790 110 004

Zgłoś się jako partner Konferencji lub sponsor Studenckich Mistrzostw Automatyków: magdalena.kaminska@alnea.pl

UDOSTĘPNIJ

pozostałe aktualności

nasi partnerzy