Zrobotyzowana linia lutowania bloków zaworowych | Automatyzacja i robotyzacja procesów produkcyjnych

Zrobotyzowana linia lutowania bloków zaworowych

Linia lutowania bloków zaworowych była kluczową inwestycją dla naszego Klienta, dlatego od samego początku realizacji zlecenia podlegała ciągłej, drobiazgowej kontroli. Ponadto bardzo napięty terminarz jej realizacji, który zakładał zaprojektowanie, wykonanie i rozruch w  nie wiele więcej niż 3 miesięce, nałożył na nas obowiązek precyzyjnego zaplanowania, a następnie nadzorowania każdego z etapów realizacji projektu.

W ramach ralizacji projektu należalo:

- zaprojektować mechanikę, układy: elektryczny, pneumatyczny, sterowania,
- ustalić z Klientem ostateczny, szczegółowy projekt,
- zamówić podzespoły handlowe,
- wykonać podzespoły i elementy nietypowe,
- napisać algorytm sterowania i dokonać próbnego rozruchu,
- zainstalować linię u Klienta,
- dokonać ostatecznego rozruchu i kalibracji podzespołów.

Prace zostały zrealizowane w zakładanym terminie, a aplikacja spełniła wszystkie założenia Klienta.

« powrót