Przemysł Przyszłości – przekrojowy, inspirujący i praktyczny warsztat dla menadżerów przedsiębiorstw

Program warsztatów i linki do formularzy zapisu:
http://alnea.pl/szkolenia/

Zapisz się

Realizacje

ALNEA / Demonstrator przemysłu 4.0

Demonstrator przemysłu 4.0

Kolejną realizacją firmy ALNEA była zaawansowana technologicznie linia produkcyjna, tzw. Demonstrator Przemysłu 4.0. Urządzenie zostało wyposażone w automatyczny system pozycjonowania robota w przestrzeni Alnea, tzw. oka dla robota HORUS.

Regionalne Centrum Kompetencji Przemysłu Przyszłości

Projekt stanowi integralną część pilotażowego programu realizowanego przez firmy Alnea, White Hill i D-Tech na rzecz Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii, tzw. Regionalnego Centrum Kompetencji Przemysłu Przyszłości, które będzie docelowo programem ogólnopolskim. Pilotaż polegał na uruchomieniu zaawansowanej technologicznie linii produkcyjnej, tzw. demonstratora w systemie rozproszonym oraz na wykonaniu szeregu szkoleń z zakresu nowych technologii produkcyjnych.

Warto zauważyć, że Demonstrator Przemysłu 4.0 był już wielokrotnie zaprezentowany publicznie między innymi w trakcie wizyty Krzysztofa Jurgiela posła do Parlamentu Europejskiego IX kadencji.

Krzysztof Jurgiel Poseł na Sejm VIII kadencji, stwierdził, że z wielkim zadowoleniem obserwuje działania takich firm, jak Alnea, White Hill i D-Tech – młodych, prężnych, ukierunkowanych na ciągły rozwój i powiększających zatrudnienie w naszym regionie. Podkreślił, że zadaniem władz państwowych jest wspieranie takich inicjatyw, które gwarantują Polsce szybki rozwój gospodarczy i wiążący się z tym rozwój poziomu życia Polaków. Dlatego zadeklarował podjęcie wszelkich możliwych działań dążących w tym kierunku. Pierwszym kierunkiem będzie walka o zrównoważony rozwój, a więc o wyrównanie szans rozwojowych dla Polski, i innych krajów Europy Środkowo-Wschodniej. To samo dotyczy Warmii, Mazur, Powiśla i Podlasia. To są regiony, które wymagają szczególnej opieki i wsparcia zarówno władz krajowych, jak również europejskich.

Demonstrator Przemysłu 4.0 w misji edukacyjnej

Ponadto w firmie Alnea pełni funkcję edukacyjną, gdyż zespół przyjmuje wycieczki szkół podstawowych i gimnazjów w celu przybliżenia tematyki automatyzacji i robotyzacji procesów produkcji młodemu pokoleniu.

INDUSTRY OF THE FUTURE

„Cieszy mnie fakt, że Alnea po raz kolejny jest wskazywana jako wzór nie tylko w naszym województwie, ale również wyróżnia się na arenie ogólnopolskiej. Również zauważam, że Polska może krok po kroku zmieniać swoje oblicze i skuteczniej implementować nowe technologie. INDUSTRY OF THE FUTURE (przemysł przyszłości) promuje zwiększenie efektywności, elastyczności, zmniejszenie zaangażowania pracownika w realną produkcję, a w zamian stworzenie wysoko płatnych miejsc pracy w nadzorze produkcji, sterowaniu produkcją, konstruowaniu i produkowaniu zaawansowanych technologicznie maszyn i urządzeń dla przemysłu. Nowy podejście w postaci podprogramu INoFUT powinno być skierowany szczególnie do krajów zapóźnionych technologicznie, takich jak Polska, Litwa, Łotwa, Rumunia, czy Bułgaria, a więc krajów Europy Środkowo-Wschodniej. Wiem, że takie podejście będzie skuteczne, gdyż od lat wprowadzam je w swojej firmie zatrudniając ludzi kreatywnych, wykwalifikowanych, proaktywnych i twórczych, którzy każdego dnia zmieniają polskie firmy produkcyjne”. – Krzysztof Kamiński Prezes Grupy Alnea

UDOSTĘPNIJ

ostatnio na blogu

nasi partnerzy