Contact | Automatyzacja i robotyzacja procesów produkcyjnych

Contact

ALNEA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

ul. Księcia Janusza 23/10
01-452 Warszawa

NIP PL 527-269-18-19
KRS: 0000456341
REGON: 146605974
Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy XII Wydział Gospodarczy KRS
Kapitał zakładowy: 110.000,- PLN

Production workshop and offices
ul. Piaskowa 7
11-034 Stawiguda

Contact

office@alnea.pl

Office

Phone: +48 89 519 02 83

Service

Phone: +48 570 002 598

Formularz zgłoszeniowy