Automatyczny system pozycjonowania robotów | Automatyzacja i robotyzacja procesów produkcyjnych

Automatyczny system pozycjonowania robotów

Firma ALNEA Sp. z o.o. otrzymała dofinansowanie z Narodowego Centrum Badań i Rozwoju na realizację projektu p.t.: "Automatyczny system optycznego pozycjonowania w przestrzeni antropomorficznych robotów przemysłowych", w ramach Działania 1.1, Poddziałania: Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa.

 

Projekt ma na celu stworzenie systemu składającego się z detektora 3D, kontrolera oraz specjalistycznego oprogramowania.

Cały system w połączeniu z robotem 6 osiowym antropomorficznym ma realizować samouczące się narzędzie w postaci przemysłowego robota.

Podstawową cechą systemu ma być umieszczenie detektora 3D oraz narzędzia na jednym ramieniu robota. Dzięki temu detektor 3D będzie prowadził ramię robota bez konieczności skomplikowanego programowania go. Jedynie wgrany do kontrolera model 3D oraz wcześniej określona technologia będą realizowały cały proces pracy robota.

Na etapie rozwojowym niniejszego projektu uwzględniono wykorzystanie procesów takich jak: skręcanie, klejenie, lutowanie i przenoszenie detali (pick & place). Tego typu narzędzia pojawią się na robocie, jednak są to tylko przykładowe procesy które w dalszej kolejności zostaną rozszerzone o inne stosowane w przemyśle procesy wytwórcze.

W efekcie ma powstać produkt w postaci robota przemysłowego z jedną z wybranych technologii który nie będzie już programowany w klasyczny sposób a jedynie konfigurowany przez inżyniera technologa lub operatora. Robot sam odnajdzie detal w przestrzeni roboczej i wykona na nim operację według wybranej technologii.

 

Wartość projektu została określona na poziomie: 8.565.237,24 zł.

Przyznane przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju dofinansowanie wynosi: 6.249.902,77 zł

Etap 1.

Prace nad wykonaniem prototypu detektora 3D.