System zbierania danych produkcyjnych

System Zbierania Danych Produkcyjnych jest prototypowym produktem, umożliwiającym wprowadzenie lepszej organizacji pracy w zakładach produkcyjnych. Jest to typowa aplikacja MRP, która dostarcza narzędzia do lepszego planowania pracy oraz do kontroli wykorzystania zasobów ludzkich i sprzętowych. Lepsze wykorzystanie zasobów dla zakładu produkcji przekłada się bezpośrednio na zyski finansowe.

Raport

Podstawą systemu jest dobrze zorganizowany i przemyślany sposób zbierania danych z produkcji. W systemie utworzono specjalne profile dla pracowników w zależności od zajmowanego stanowiska pracy.

Użytkownik

Technolodzy posiadają dostęp do funkcjonalności związanej z modyfikowaniem parametrów pracy maszyn, nie mają za to dostępu do wpisów ewidencyjnych pracy pracowników i maszyn. Z kolei kierownicy i leaderzy zespołów mają dostęp do ewidencji pracy pracowników i maszyn a nie mają dostępu do funkcjonalności modyfikowania parametrów technologicznych.

Maszyna

W dużych zakładach pracy istotne jest odpowiednie podzielenie pracowników na niewielkie zespoły. Z poziomu aplikacji możliwe jest tworzenie dowolnej liczby zespołów i określania roli przynależności w zespole.

Ewidencja pracy

Na podstawie tej przynależności określana jest lista pracowników dla których leader zespołu może wpisywać ewidencję pracy. Technolodzy korzystając z narzędzi importu są w stanie szybko aktualizować pełną listę parametrów technologicznych procesów produkcji.