GEPARD BIZNESU 2015 - ALNEA w 10% najdynamiczniej rozwijających się firm w Polsce! | Automatyzacja i robotyzacja procesów produkcyjnych

GEPARD BIZNESU 2015 - ALNEA w 10% najdynamiczniej rozwijających się firm w Polsce!

Spośród 15 325  przedsiębiorstw działających w Polsce, których wyniki finansowe przeanalizował Instytut Europejskiego Biznesu, tytuł Gepard Biznesu 2015 uzyskały 9693 firmy, bo ich wartość rynkowa w latach 2014 – 2015 wzrosła o minimum 10,0 proc. Na podium znalazły się: ERBUD INDUSTRY Sp. z o.o., BLACK PEARLS INVESTMENTS Sp. z o.o. i EPICOM Sp. z o.o.

Instytut Europejskiego Biznesu, utworzony 12 grudnia 2005 r., prowadzi Konkurs Gepardy Biznesu od 2006 r. Przez jedenaście lat dokładnie przeanalizował wyniki finansowe 70 tysięcy przedsiębiorstw i kilkuset banków działających w Polsce.

Przedstawiamy najnowszy ranking dynamicznych firm według wzrostu wartości rynkowej w okresie marzec 2014 – marzec 2015 według metodologii, opracowanej przez Instytutu Europejskiego Biznesu w grudniu 2005 r.

Do analizy zostały wybrane te firmy, które w latach 2013 -2014 miały każdego roku ponad pół milion złotych przychodów netto, więcej niż 10 tys. zł zysku netto, a wartość ich kapitału była dodatnia.

Instytutu Europejskiego Biznesu w styczniu 2016 r. znalazł 15 325 takich przedsiębiorstw, policzył ich wartość rynkową na koniec marca 2014 i koniec marca 2015 przez porównanie ich wyników do wycen spółek akcyjnych notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie oraz zmiany wartości rynkowej. Na tej podstawie stworzył ranking Gepardy Biznesu 2015.

Uproszczona metodologia liczenia wartości rynkowej, stosowana przez Instytut Europejskiego Biznesu, opisana jest poniżej rankingu.

Spośród 15 325  przedsiębiorstw działających w Polsce, których wyniki finansowe przeanalizował Instytutu Europejskiego  Biznesu, tytuł Gepard Biznesu 2015 uzyskały 9693 firmy, bo ich wartość rynkowa w latach 2014 – 2015 wzrosła o minimum 10,0 proc.

Firmy te mogą bezpłatnie i bezterminowo wykorzystywać tytuł Gepard Biznesu 2015 publicznie na wszystkich nośnikach.

Gepardy Biznesu2015

« powrót