ALNEA została nagrodzona w konkursie Kreator Biznesu w kategorii Innowacje! | Automatyzacja i robotyzacja procesów produkcyjnych

ALNEA została nagrodzona w konkursie Kreator Biznesu w kategorii Innowacje!